Předání vysvědčení za 2. pololetí proběhne v pátek 26. 6. 2020 v 8 hodin v kmenových třídách. (Týká se i těch žáků, kteří se neúčastnili konzultací). Žádáme také všechny žáky, aby si vyklidili šatní skříňky.