Tento týden byly zaslány rodičům budoucích tříd 1. A a primy dopisy s informacemi ohledně studia v následujícím školním roce 2020/21. Žádáme zároveň rodiče studentů z budoucí 1. A o zaslání návratky týkající se volitelných předmětů. Dopis pro rodiče žáků primy (osmileté studium) ke stažení zde  Dopis a návratka pro rodiče žáků 1.A (čtyřleté studium) je stažení zde Návratka k výběru jazyků NENÍ určena žákům primy (osmileté studium).