Informace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy určené pro žáky nižších gymnázií a druhých stupňů základních škol.  Letáček s informacemi je možné otevřít a stáhnout po rozkliknutí hlavní zprávy nebo  zde