Vážení rodiče a milí žáci,
vzhledem k tomu, že situace s výukou na dálku stále pokračuje, dovolujeme si připomenout, že distanční výuka je v tomto školním roce povinná.

To znamená, že výkony a práce žáků jsou hodnoceny (klasifikovány) a neplnění zadaných úkolů je bráno jako neúčast v hodině, tedy absence, která musí být žákem, popřípadě jeho zákonným zástupcem řádně omluvena.

V případě počítání absence se k distanční výuce přistupuje stejně jako u prezenční výuky – svou prezenci v hodině žák prokazuje plněním a odevzdáváním zadaných úkolů. Online hodiny nejsou povinné s ohledem na to, že se může stát, že ne všichni žáci mají v konkrétní hodinu přístup k počítači nebo internetu. Nicméně vyučující zadají práci, a v případě, že žák tuto práci do určené doby nesplní, je to jako by nebyl přítomen v hodině, učitel zapíše absenci a žák ji musí následně omluvit třídnímu učiteli.

Jsme si vědomi, že současná situace klade velké nároky jak na žáky, tak i na rodiče a zejména od žáků vyžaduje velkou sebekázeň. Oceňujeme proto všechny žáky, kteří svědomitě plní své povinnosti, a děkujeme i Vám, rodičům, za podporu, trpělivost a spolupráci.

Doufáme, že mimořádná opatření nebudou trvat příliš dlouho, a těšíme se na opětovný návrat všech žáků do běžného vyučování. Po návratu do školy jsme připraveni udělat maximum pro jejich rychlou adaptaci například zavedením doučování nebo individuálních konzultací.

S pozdravem a přáním pevného zdraví

vedení Gymnázia Otrokovice

4. 11. 2020