Dne 30. 11. 2020 se kvůli nutnosti dodržování hygienických a epidemiologických opatření a nařízení MŠMT o rotaci tříd na prezenční výuku vrací žáci primy a kvarty. Bližší informace a organizační pokyny sdělí třídám třídní učitelé.

Od 7. 12. 2020 bude prezenční výuka pro sekundu a tercii, prima a kvarta budou v tomto týdnu na distanční výuce.

Pro třídy 1. A , kvintu, 2. A , sextu, 3. A  a  septimu Gymnázia Otrokovice zůstává až do změny epidemiologických opatření distanční výuka.

4. A a oktáva má prezenční výuku.