Vážení rodiče a žáci

V týdnu od 14. 12. 2020 se do prezenční výuky vrací třídy prima, kvarta, 3. A a septima. V prezenční výuce pokračuje 4. A a oktáva.

Třídy sekunda, tercie, 1. A, kvinta, 2. A a sexta jsou na distanční výuce.

Výuka všech tříd probíhá podle stálého rozvrhu, žáci primy jsou na budově B, žáci ostatních tříd na budově A.

Žáci všech tříd si mohou přihlásit obědy.

Další organizační pokyny sdělí třídní učitelé daných tříd.