Vážení rodiče, chtěli bychom se v tento adventní čas ohlédnout za uplynulým rokem, který kladl zvýšené nároky nejen na pedagogy a studenty, ale i na mnohé z Vás. Distanční výuka a online výuka by neprobíhala bez větších problémů bez Vaší pomoci. Proto bychom Vám rádi adresovali tento dopis s poděkováním.