Vážení rodiče a žáci,

z rozhodnutí Vlády ČR pokračuje do 22. 1. 2021 distanční výuka pro všechny třídy gymnázia.

Připomínáme, že distanční výuka je ze zákona povinná pro všechny žáky. Zadávání úkolů a online výuka probíhá na naší škole prostřednictvím aplikací Bakaláři a Teams.

Dovolte, abychom Vám všem, našim rodičům i žákům, popřáli do nového roku hodně zdraví, štěstí a také hodně optimismu a sil k překonání všeho, co nás čeká.

Vedení Gymnázia Otrokovice