Stejně jako v loňském roce, tak i letos proběhly jazykové soutěže formou online. Chtěli bychom ocenit výkony všech reprezentujících studentů a zvláště bychom chtěli pogratulovat k úspěchu těm, kteří se umístili na čelních místech. Ondřej Zelík vybojoval krásné 2. místo v krajském kole v soutěži v ruském jazyce. V soutěži anglického jazyka mezi úspěšné patří Lukáš Kotrba, který po úspěchu v okresním kole soutěžil následně v krajském kole. Ve stejné soutěži, ale jiné kategorii získala Kateřina Botková 2.místo. V krajském kole si Kateřina vysoutěžila 6. místo.  Postup do krajského kola v jazyce německém o jednu příčku unikl Lukáši Budíkovi, který skončil na 3. místě. Pochvala náleží i těm, kteří se na stupně vítězů neprobojovali – Alžbětě Novotové (AJ), Marii Páleníkové (AJ), Patriku Matulovi (RJ), Tereze Evě Valové(RJ), Daniele Hochmanové(AJ) a Tereze Konečné(AJ). V krajském kole soutěže ve francouzském jazyce se  Alžběta Novotová umístila na vynikajícím 3. místě a Kristýna Mišáková na 5. místě. Všem našim soutěžícím děkujeme za jejich snahu a úsilí a gratulujeme všem, kteří se umístili na předních příčkách.