3. 5. – 4. 5. 2021 čtyřleté studium (žáci 9. tříd),

5. 5. – 6. 5. 2021 osmileté studium (žáci 5. tříd).

Dostavte se nejméně 30 minut před zahájením přijímacího řízení (nejpozději v 8.00 hodin).

Začátek zkoušek je v 8.30 hodin, předpokládaný konec do 12.40 hodin.

Žáci nemohou v průběhu zkoušek opouštět budovu Gymnázia Otrokovice. S sebou budou mít pomůcky určené pozvánkou, dále potvrzení o negativním testu (nesmí být starší 7 dnů), 2 respirátory nebo 2 zdravotnické roušky, svačinu a pití.