Od pondělí 17. 5. 2021 se do prezenční výuky vracejí žáci tříd tercie a kvarta, a to následujícím způsobem:
  • žáci tercie a kvarty přicházejí ke hlavnímu vchodu do budovy A Gymnázia Otrokovice v 7:30, kde budou testováni, po oznámení negativního výsledku žákovským vchodem vstupují do šaten, přezují se a žáci tercie jdou do učebny 110 a žáci kvarty jdou do učebny 211
  • výuka bude probíhat podle stálého rozvrhu pouze s tím rozdílem, že žáci zůstávají po celou dobu ve své učebně (s výjimkou dělení na skupiny v jazycích, IKT a výchovách), každá třída je na jiném patře
  • všichni žáci musí mít 2 respirátory nebo zdravotnické roušky, žáci musí dodržovat veškerá hygienická opatření
  • žáci mohou chodit na obědy
Těšíme se na Vás, učitelé Gymnázia Otrokovice