Vážení rodiče, milí žáci,

z usnesení vlády se od pondělí 24. 5. 2021 vracejí k prezenční výuce všichni žáci SŠ. Znamená to tedy, že v pondělí ráno přijdou do školy žáci tříd: prima, sekunda, tercie, kvarta, kvinta, sexta, septima, 1. A, 2. A a 3. A. (Žáci čtvrtých ročníků ve dnech 24. 5. – 26. 5. píší maturitní didaktické testy.)

S ohledem na dodržování hygienických opatření budou žáci jednotlivých tříd přicházet do školy v pondělí podle stanoveného harmonogramu a podstoupí preventivní testování neinvazivním antigenním testem. Toto testování by mělo probíhat jedenkrát týdně (na začátku pracovního týdne před zahájením výuky), další informace k testování najdete na: https://testovani.edu.cz/pro-rodice.

Podrobné pokyny k příchodu do školy žákům sdělí jejich třídní učitelé.

Výuka bude probíhat podle platného rozvrhu s menšími úpravami vzhledem k probíhajícím maturitním testům i s ohledem na dodržování hygienických opatření kvůli onemocnění Covid-19. Žáci musí mít ve škole nasazený respirátor nebo zdravotní roušku.

Žáci mohou chodit na obědy do školní jídelny.

Jsme rádi, že se pomalu vracíme k běžnému školnímu životu, i když po tak dlouhé době to nebude pro mnohé jednoduché, a těšíme se na naše studenty.

Děkujeme za spolupráci.

Vedení a pedagogové Gymnázia Otrokovice