Dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví od 15.6.2021 nemusí žáci a studenti mít nasazen respirátor nebo roušku ve třídě po dobu výuky.  Při přestávkách, při příchodu do školy, třídy, jídelny, při odchodu ze školy, třídy, jídelny a při jiných aktivitách povinnost zakrytí dýchacích cest zůstává.