Naše škola patří již řadu let k Síti Přidružených škol UNESCO, která se zabývá vzdělávacími tématy, která každoročně vyhlašuje UNESCO. Pro školní rok 2020/21 vybrala Česká komise při UNESCO tři témata – 75. výročí OSN, Mezinárodní den dobrovolníků a Mezinárodní den OSN biologické diverzity. Naše škola se dotkla všech témat, i když kvůli pandemii v omezeném měřítku. V září v rámci naší spolupráce se Seniorem pomáhali naši studenti seniorům při zajištění osobní asistence během výletu na lodi. V měsíci dubnu jsme zorganizovali online soutěž k historii a současnosti OSN pro celou školu(online kvíz zde). Žáci primy a sekundy zkoumali rozličnost rostlinných a živočišných druhů ve svém okolí. Z jejich fotografických úlovků jsme sestavili fotoalbum(ke zhlédnutí zde). Každý rok si navíc připomínáme některý z významných dnů vyhlášených OSN nebo UNESCO. Letos si žáci připomenuli v hodinách hudební výchovy Mezinárodní den jazzu a svobody(30.4.). Mgr. Michal Mynář pro své studenty připravil jazzový speciál a studenti vybírali skladbu, která je nejvíc zaujala.