Školní rok bude zahájen ve středu 1. 9. 2021.

Žáci se dostaví na 7.50 hodin do svých kmenových tříd do budovy A školy. Vstupovat budou hlavním vchodem, nepřezouvají se. Rozpis kmenových tříd bude zveřejněn u vstupních dveří.

Po příchodu do tříd budou žáci otestováni antigenními testy na covid-19 s výjimkou žáků, jejichž zákonní zástupci předali informaci (potvrzení) o očkování, testování či prodělané nemoci. Testování žáků se bude opakovat 6. 9. a 9. 9. 2021.

Žák, který nesplní podmínku testování, popř. nepředloží potvrzení o očkování či prodělání onemocnění covid-19, je povinen nosit roušku nebo respirátor po celou dobu pobytu ve škole.

Ostatní žáci budou nosit respirátor nebo roušku ve společných prostorech školy.

První den bude výuka ukončena v 9.30 hodin. Následující den ve čtvrtek 2. 9. 2021 proběhne výuka dle platného rozvrhu s výjimkou úvodních třídnických hodin.

Rozvrh platný v tuto chvíli je zveřejněn na Bakalářích.

Další informace obdrží žáci od svých třídních učitelů.

Přejeme všem úspěšný a pohodový vstup do nového školního roku.