Třídy, které nastoupily na naši školu v tomto školním roce, stmelovaly své kolektivy během dvoudenního seznamovacích kurzu. Program pro primu byl připraven na 9.-10.září, následující týden se kurzu zúčastnila 1.A. Pro žáky byly připraveny různé hry, úkoly a aktivity, během nichž měli možnost se blíže poznat a dát základy svému kolektivu. Na závěr kurzu byli žáci pasováni na studenty.