Ve čtvrtek 16.září 2021 se na táborové základně DDM Sluníčko Otrokovice na Štěrkovišti uskutečnil soutěžní den s integrovaným záchranným systémem. Akce se zúčastnil i tým žáků tercie, který obsadil 5.místo. Závodníci museli projít stanovišti Městské policie Otrokovice, Armády ČR, Hasičského záchranného sboru a Střední zdravotnické školy Zlín. U stánku BESIPu prokazovali své teoretické znalosti i praktické dovednosti při jízdě zručnosti.