Gratulujeme Vojtěchu Mertlíkovi ze sexty za umístění na 1.místě v překladatelské soutěži FF OU za literární překlad z ruského do českého jazyka, Této soutěže se v latinském jazyce zúčastnila i Eliška Plisková, která získala 2. místo. Ondřeji Zelíkovi z kvarty za umístění na 2.místě v krajském kole konverzační soutěže v ruském jazyce v kategorii ZŠ a VG a Martinu Novákovi ze sekundy, který vysoutěžil rovněž 2. místo ve své kategorii v konverzaci v angličtině.