Kvarta se u příležitosti odhalení sochy Jana Antonína Bati v Otrokovicích zapojila do tvorby prezentací na téma Baťovské příběhy. Z prezentací byly vybrány dvě, které mohli zhlédnout účastníci semináře o Baťově době, který se konal na Otrokovické Besedě. Kvarta a třída 1. A se zúčastnily tohoto semináře a panelové diskuse na téma Motivace mladých lidí v dnešní době a baťovské inspirace pro jejich vzdělávání. Třída kvarta v rámci přípravy navštívila expozici Tomáše Bati v Muzeu Jihovýchodní Moravy ve Zlíně a absolvovala přednášku o Baťovi, kterou pro ně připravil Vít Marek, bývalý žák naší školy, který se dlouhodobě zabývá baťovskou tématikou.