Přes Komens bylo zasláno žákům a rodičům potvrzení o zaplacení 2.zálohy. Poslední splátka cca 2000Kč bude vybírána na začátku září společně s očkovacími certifikáty (certifikáty o prodělaném Covid onemocnění) od těch, kteří jej dosud neodevzdali.

Termíny: Účastníci z budoucích tříd sekunda, tercie, kvarta, sexta, septima a 3.A (školní rok 2022/23) pojedou v termínu 24.9-2.10.2022, zájemci z budoucí kvinty, 2.A, oktávy a 4.A (školní rok 2022/23) pojedou 1.10.-9.10.2022. Podmínky zájezdu zůstávají stejné jako v době přihlášení, viz níže, i když přes léto dochází k uvolnění opatření. V případě náhlé změny v září by nebylo možné kvůli vysokému počtu účastníků na změny adekvátně zareagovat. 

Zájezd se uskuteční ve spolupráci s CK Hambálek. Předběžná cena zájezdu je 10 800Kč. Doprava: autobusem. Během našeho zájezdu navštívíme např. Monako, francouzská města Nimes a Štrasburk, Barcelonu, muzeum Salvádora Dalího, pohoří Monserrat a další. Podrobný program zájezdu je ke stažení ZDE. S přihláškou (ke stažení ZDE) je nutno odevzdat i zálohu 3000Kč k rukám Mgr. Ivany Maťátkové. O způsobu platby 2.splátky budou informováni přihlášení na konci května. Zájezdu se mohou z důvodu platných hygienických omezení zúčastnit jen ti, kteří budou mít v době zájezdu platné očkování(maximálně 270 dní od druhé dávky očkování, u vakcíny Janssen 270 dní od prví, nebo mají EU DIGITAL COVID certifikát maximálně 180 dní starý. U dětí 12-18 let není prozatím vyžadována posilující dávka a certifikát zatím zůstává v platnosti po ukončeném základním očkování. Od 18 let výše lhůty expirace certifikátů zatím nezměněny. Bližší informace Mgr. Ivana Maťátková(matatkova@gyotr.cz).

Přihláška