Tradiční vánoční akademie, kterou se studenti loučí s uplynulým kalendářním rokem, byla pro velkou nemocnost mezi studenty i učiteli přesunuta na 6. ledna, svátek Tří králů. Měli jsme tak možnost prodloužit si vánoční čas o něco déle, díky písním, pohádkám, scénkám a soutěžím, které si připravili jednotlivé třídy, hudební soubor a pěvecký sbor. Foto z akce zde