V prvním a druhém zářijovém týdnu se konaly seznamovací kurzy primy a třídy 1. A. Prostřednictvím her v krásné přírodě se žáci jednotlivých tříd seznamovali se svými spolužáky a třídními učiteli nebo se dozvěděli něco více o svých dovednostech a schopnostech.