Vážení a milí absolventi otrokovického gymnázia,

Vaše alma mater slaví 70 let své existence. I když jak škola, tak my všichni, kdo jsme s ní (byli) spojeni, jsme duchem stále mladí, rádi bychom jubilantce připili a zavzpomínali na svoje (a Vaše) junácká léta.

Sejdeme se v sobotu 11. 11. 2023od 14 hodin bude otevřena budova Gymnázia Otrokovice, od 17 hodin máme k dispozici Velký sál Otrokovické BESEDY.

Pokud se chcete setkat se svou bývalou třídou, vyplňte formulář na adrese https://forms.office.com/e/PPg3HeM0KT, nebo oznamte prosím co nejdříve panu Pavlu Hrstkovi, kolik míst u stolu si rezervujete – kontakt hrstka@gyotr.cz. Případné dotazy směřujte také na pana Hrstku.

Těšíme se na Vás všechny a prosíme: máte-li kontakt na další abiturienty školy, pošlete i jim tuto pozvánku.

Učitelský sbor Gymnázia Otrokovice