V týdnu od 9. do 13. října u nás na otrokovickém gymnáziu proběhl projekt Youth for Impact, který do školy přivezl nádech jiných a pro nás nových kultur, a to v podobě studentů z nejrůznějších evropských zemí. Navštívilo nás 5 vysokoškolských studentek, konkrétně z Turecka, Řecka, Španělska a Gruzie. Tento projekt mě již v předchozích letech velmi zaujal, a tak jsem se ráda přihlásila. Stala jsem se ubytovatelkou a průvodkyní pro Elen Zaridze, která přijela z Gruzie. Všechny studentky byly součásti výuky anglického jazyka a jedna španělštiny ve všech třídách našeho gymnázia. Prostřednictvím svých prezentaci nám přiblížily své kultury a život v jejich rodné zemi. Žáci naší školy se dozvěděli spoustu nových informací a zajímavých faktů o tradicích jiných zemi, jejich kuchyni, přírodě nebo i důležitých historických událostech. Dále si mohli vyzkoušet i turecké a řecké tradiční tance, které je učily studentky z tamních zemí. Studenti měli i příležitost pokládat cizinkám nejrůznější otázky, které je v průběhu dne napadly, anebo konverzovat na všelijaká témata za účelem procvičit si mluvený anglicky jazyk. Přestože tento projekt trval jen týden, vzpomínat na něj budu určitě ještě dlouho a doufám, že naše škola bude v tomto projektu i nadále pokračovat.

Josefína Chytilová, sexta