Dne 29.4.2024 proběhlo krajské kolo soutěže odborných prací středoškoláků (zkratka SOČ). Studentka sexty Anna Matulová získala 1. místo v oboru Chemie a postupuje do celostátního kola soutěže.