Žáci třetích ročníků se na konci dubna zúčastnili exkurze do Mauthausenu a následně prohlídky Lince.
Mauthausen je rakouským městem poblíž něj zřídili nacisté koncentrační pracovní tábor. Vězňové zde v kamenolomu těžili kámen. Část lomu je také známá pro své Schody smrti, na kterých umíral nejeden český zajatec. Mimo jiné zde byli převezeni účastníci atentátu na Heydricha.
JA