S hlubokou lítostí oznamujeme úmrtí bývalého dlouholetého člena pedagogického sboru Gymnázia Otrokovice, pana Mgr. Jana Kubáčka, který zemřel dne 21. 6. 2024 ve věku nedožitých 76 let. Za svého působení v letech 1973 – 1993 patřil k těm pedagogům, kteří uměli svůj zápal pro jazyky přenést na studenty a získat jejich zájem a srdce. Čest jeho památce!

Parte