Od 29. června do 1. září 2024 probíhají letní prázdniny. Přejeme všem žákům i pracovníkům pohodové léto a těšíme se na shledání v září.