S hlubokou lítostí oznamujeme úmrtí bývalé  dlouholeté členky pedagogického sboru Gymnázia Otrokovice, paní PhDr. Taťány Mynářové, která zemřela dne 10. 7. 2024 ve věku 75 let.

Táňa Mynářová působila na Gymnáziu Otrokovice od roku 1972 až do roku 2001, byla vždy vynikající a milou kolegyní, zapálenou a inspirující pedagožkou a řadu let úspěšně vedla divadelní soubor Variace. Čest její památce!

Parte