Leden 2020

Ve dnech 27. až 31. ledna 2020 proběhl na Gymnáziu Otrokovice již tradiční projekt s názvem Edison. Jako všechny předcházející se i ten letošní vydařil. Navštívilo nás celkem 6 zahraničních stážistů z Indonésie, Taiwanu, Číny, Jordánska a Peru. Již tradičně si tito vysokoškolští studenti pečlivě připravili své prezentace a vedli se studenty našeho gymnázia diskuse na různá témata. Tímto představili nejenom kulturu, ale i sociální, politickou a ekonomickou situaci dané země. Studenti s námi strávili nádherný týden plný krásných a nezapomenutelných zážitků.

Stážisté během návštěvy bydleli v rodinách studentů a ti pro ně připravili zajímavý program v podobě odpoledních výletů či zábavných her.

Tento projekt bezprostředně zvýšil mezi studenty zájem o cestování a zvýšil také motivaci k výuce anglického, a letos také španělského, jazyka.

Líbí se mi, že tento projekt spojuje mladé lidi různých kultur a národností, a my jakožto studenti máme možnost poznávat nové věci.

Kristýna Mišáková, sexta, Gymnázium Otrokovice

Leden 2019

Tento projekt slouží k tomu, aby lidé z různých koutů světa poznali Česko, život v jednotlivých rodinách a my jejich jazyk, kulturu, tradice, náboženství a je samotné. Letos nás navštívilo 8 vysokoškolských studentů z Číny, Gruzie, Indie, Indonésie, Maroka, Ruska a Tchaj-wanu. Tito studenti každý den v hodinách angličtiny představili své prezentace zaměřené na jejich zemi. Studenti si mohli ověřit své komunikační schopnosti a dozvědět se více o jednotlivých zemích. Obohacené byly i hodiny ruštiny, díky stážistce z Ruska. Tyto prezentace byly zaměřeny i na sociální problémy těchto zemí.

Pro žáky našeho gymnázia byl tento týden velice přínosný a motivoval je ke zlepšení se v anglickém jazyce a vzbudil touhu po cestování. Ve středu se tradičně konala Global village, kde naši žáci mohli vidět tradiční obleky, ochutnat speciality či klást různé otázky a lépe si procvičit angličtinu. Samozřejmě i pro nás hostitele byl čas strávený se stážisty příjemný. Odpoledne po škole jsme mohli vyrazit na výlety, v mém případě např. do Luhačovic, Olomouce a Kroměříže, a ukázat jim místní architekturu, památky či si jen tak udělat pěkné odpoledne. Pokud jsme zůstali doma, tak jsem poprvé zkusila jógu nebo nám stážistka uvařila jejich tradiční pokrm. Zapojení do tohoto projektu bych doporučila všem, kteří mají možnost někoho ubytovat a strávit jeden úžasný týden se zahraničními studenty. Jsem ráda, že jsem mohla být součástí projektu. Znatelně jsem se zlepšila v angličtině a získala nové přátele.

Kristýna Mišáková, kvinta

Únor 2016

edison2016m (6)

Už počtvrté na otrokovickém Gymnáziu na začátku února proběhl oblíbený projekt Edison, díky němuž zdejší studenti měli možnost zprostředkovaně poznat život za hranicemi naší republiky. Stalo se tak díky vysokoškolákům z různých koutů světa – z Číny, Indonésie, Tchaj-wanu a Gruzie.

Zahraniční studenti měli na naší škole v hodinách angličtiny a ruštiny za úkol mluvit o státech, z nichž pocházejí, a učinili tak prostřednictvím zajímavých prezentací se spoustou obrázků či videí, aby studentům co nejvíce přiblížili svůj rodný kraj. Byla zmíněna řada zajímavých faktů o tradičních jídlech, oblečení, architektuře a o přírodních i historických památkách ve všech čtyřech státech. Kromě toho žáci měli možnost pokládat nejrůznější otázky a tím si vedle pasivních jazykových schopností procvičili i mluvenou angličtinu, případně ruštinu.

Ke konci týdne, jak už je zvykem, proběhla takzvaná  Global Village, kde naši zahraniční hosté ukazovali nejrůznější suvenýry ze svých států a dávali ochutnat tradiční jídla. Studenti se mohli připojit k improvizovaným lekcím tradičního indonéského tance, nechat si přepsat své jméno do čínštiny či gruzínštiny anebo položit jakýkoliv dotaz, na který dosud nepřišla řeč – týkat se mohl států, jejichž zástupci nás přijeli obohatit o nové informace, anebo jiného libovolného tématu.

Díky projektu Edison jsem během těch čtyř let poznala řadu skvělých lidí, dozvěděla se spoustu informací, které si stojí za to zapamatovat, a značně si zlepšila svou mluvenou angličtinu. Jsem vděčná, že se naše škola tohoto programu nadále zúčastňuje a doufám, že tato tradice bude pokračovat po mnoho let.

Karolína Martínková

Únor 2015

Únor 2014

 

naramekPratelstviThaoVietnam

V únoru navštívilo naši školu 8 zahraničních studentů v projektu Edison. Naši studenti měli možnost poznat zahraniční kultury a zvyky – o životě v Rusku vyprávěla Kseniya Figurenko, o Indii Dev Dawar, o Indonésii Nurul Enggar Pratiwi, o Austrálii Sixue Zhao, o Argentině Natalia Ferreyra, o Vietnamu Pham Thu Thao a o Brazílii Anapaula Kist a Wiliam Reis. Můžete si prohlédnout fotografie a video.   Leden 2013ProjektEDISONm-212x300 Ve dnech 20 – 27. ledna uvítala naše škola v rámci Projektu EDISON GLOBAL ISSUES stážisty, vysokoškoláky z Brazílie, Ruska, Ukrajiny, Egypta, Turecka, Jižní Koreje, Číny a Indonésie, kteři napříč  ročníky a předměty hovořili v angličtině o tématech jako rasová snášenlivost, drogová závislost, náboženská tolerance atd. a  také prezentovali svou vlast  a její zvyklosti. Ubytováni byli v rodinách našich studentů. Jsme si jisti, že to byla pro naše studenty cenná zkušenost a že studentům ze zahraničí se dostalo přátelského přijetí ve škole i v hostitelských rodinách. Můžete se podívat na video nebo fotografie z návštěvy nebo si přečíst studentský názor. Studentům se také velmi líbily Global Village. Videa z přednášek: