V letošním školním roce bude při výuce francouzského jazyka vypomáhat rodilá mluvčí, která bude navštěvovat naši školu jednou za měsíc.