Modely a modelování v přírodovědných předmětech a jejich srovnání s reálnými objekty nebo procesy.