UNESCO

V roce bylo 2006 bylo Gymnázium Otrokovice přijato do Sítě Přidružených škol UNESCO (ASPnet). Cílem tohoto celosvětového projektu je propagovat ideály a principy v oblasti výchovy a vzdělávání. V České republice se do sítě zapojeno pět desítek škol. Úlohu koordinátora projektu vykonává Sekretariát České komise UNESCO při Ministerstvu zahraničních věcí ČR. Gymnázium Otrokovice se v rámci ASPnet zaměřuje na oblast mezikulturního vzdělávání a světového dědictví a na oblast lidských práv, demokracie a tolerance. Jednou ročně Přidružené školy UNESCO pořádají Týden UNESCO během něhož se rozličnými formami zabývají tématem vyhlášeným UNESCO pro příslušný kalendářní rok.

Ve školním roce 2015/16 byla vyhlášena dvě témata – 700. výročí narození Karla IV. a 70. výročí založení OSN.  Proto jsme zorganizovali několik akcí a aktivit věnovaných životu Karla IV. a zejména památkám UNESCO, neboť UNESCO je jednou z významných organizací OSN.

Fulbrightova nadace

brianna

Osmnáctitisícové město na pomezí Slovácka a Hané u Zlína uchvátilo Briannu Adamsovou (23) natolik, že ho má za svůj druhý domov. Pochází z texaského Dallasu a studuje anglickou literaturu na prestižní Alabamské univerzitě v Birminghamu. Příležitost vyučovat rok studenty Gymnázia Otrokovice se jí naskytla díky stipendiu Fulbrightovy nadace, která má za cíl pozvednout výuku angličtiny ve školách mimo velká města.

Celý článek ke stažení ZDE

Erasmus +

Fotogalerie

eras

V tomto školním roce nám byl schválen dvouletý projekt v rámci programu Erasmus+ školní vzdělávání. Název projektu je Building Bridges to the Future (Stavíme mosty do budoucnosti) a je financován z prostředků Evropské unie. Stali jsme se tak součástí programu, jehož se bude účastnit celkem pět škol z pěti různých států Evropy.

Během dvou let budeme spolupracovat s partnery z německého Trieru, portugalského Esposende, italského Rimini a tureckého Istambulu. Můžeme se těšit na vzájemná setkání, výměnu zkušeností, poznávání různých kultur a spoustu nových zážitků. Nemalým přínosem pro žáky bude jistě možnost zdokonalit si komunikační schopnosti a procvičit si angličtinu či němčinu.

EDISON

Únor 2016

edison2016m (6)

Už počtvrté na otrokovickém Gymnáziu na začátku února proběhl oblíbený projekt Edison, díky němuž zdejší studenti měli možnost zprostředkovaně poznat život za hranicemi naší republiky. Stalo se tak díky vysokoškolákům z různých koutů světa – z Číny, Indonésie, Tchaj-wanu a Gruzie.

Zahraniční studenti měli na naší škole v hodinách angličtiny a ruštiny za úkol mluvit o státech, z nichž pocházejí, a učinili tak prostřednictvím zajímavých prezentací se spoustou obrázků či videí, aby studentům co nejvíce přiblížili svůj rodný kraj. Byla zmíněna řada zajímavých faktů o tradičních jídlech, oblečení, architektuře a o přírodních i historických památkách ve všech čtyřech státech. Kromě toho žáci měli možnost pokládat nejrůznější otázky a tím si vedle pasivních jazykových schopností procvičili i mluvenou angličtinu, případně ruštinu.

Ke konci týdne, jak už je zvykem, proběhla takzvaná  Global Village, kde naši zahraniční hosté ukazovali nejrůznější suvenýry ze svých států a dávali ochutnat tradiční jídla. Studenti se mohli připojit k improvizovaným lekcím tradičního indonéského tance, nechat si přepsat své jméno do čínštiny či gruzínštiny anebo položit jakýkoliv dotaz, na který dosud nepřišla řeč – týkat se mohl států, jejichž zástupci nás přijeli obohatit o nové informace, anebo jiného libovolného tématu.

Díky projektu Edison jsem během těch čtyř let poznala řadu skvělých lidí, dozvěděla se spoustu informací, které si stojí za to zapamatovat, a značně si zlepšila svou mluvenou angličtinu. Jsem vděčná, že se naše škola tohoto programu nadále zúčastňuje a doufám, že tato tradice bude pokračovat po mnoho let.

Karolína Martínková

Únor 2015

Únor 2014

 

naramekPratelstviThaoVietnam

V únoru navštívilo naši školu 8 zahraničních studentů v projektu Edison. Naši studenti měli možnost poznat zahraniční kultury a zvyky – o životě v Rusku vyprávěla Kseniya Figurenko, o Indii Dev Dawar, o Indonésii Nurul Enggar Pratiwi, o Austrálii Sixue Zhao, o Argentině Natalia Ferreyra, o Vietnamu Pham Thu Thao a o Brazílii Anapaula Kist a Wiliam Reis. Můžete si prohlédnout fotografie a video.   Leden 2013ProjektEDISONm-212x300 Ve dnech 20 – 27. ledna uvítala naše škola v rámci Projektu EDISON GLOBAL ISSUES stážisty, vysokoškoláky z Brazílie, Ruska, Ukrajiny, Egypta, Turecka, Jižní Koreje, Číny a Indonésie, kteři napříč  ročníky a předměty hovořili v angličtině o tématech jako rasová snášenlivost, drogová závislost, náboženská tolerance atd. a  také prezentovali svou vlast  a její zvyklosti. Ubytováni byli v rodinách našich studentů. Jsme si jisti, že to byla pro naše studenty cenná zkušenost a že studentům ze zahraničí se dostalo přátelského přijetí ve škole i v hostitelských rodinách. Můžete se podívat na video nebo fotografie z návštěvy nebo si přečíst studentský názor. Studentům se také velmi líbily Global Village. Videa z přednášek:

INOVACE výuky na Gymnázium Otrokovice formou DUMů

letak

Inovace výuky na Gymnáziu Otrokovice formou DUMů

INTERAKTIVNÍ  VÝUKA

MODELACE

Modely a modelování v přírodovědných předmětech a jejich srovnání s reálnými objekty nebo procesy.

Osobnostní a sociální výuka žáků tercie a kvarty

Tvorba a realizace vzdělávacího programu v oblasti osobnostní a sociální výchovy a výchovy demokratického občana s propojením do multikulturní a mediální výchovy.

SOCRATES – COMENIUS

Naši studenti jsou zapojeni do projektu Comenius.

e – Twinning

2009

V tomto školním roce studenti třídy 3.B a semináře ve španělském jazyce pracovali společně s francouzským gymnáziem Saint Germain en Laye na projektu Cómo vives. Žáci si vzájemně zaslali ke zpracování otázky ze současnosti i minulosti své země. Partnerská škola měla o těchto tématech zjistit bližší informace, které pak v různé formě uveřejnila na stránkách e-Twinningu. Tak mohly jednotlivé práce zhlédnout a porovnat obě strany.

Projekty v oblasti výpočetní techniky

Projekt SIPVZ 2005

V rámci metodického pokynu na projekty SIPVZ è. j.: 28 885/2004-551 naše škola realizovala v roce 2005 projekt „Tvorba výukových a prezentaèních materiálù a kurzù pro podporu výuky na ZŠ, SŠ a víceletém gymnáziu.
Výstupy projektu jsou zveřejněny na portálu www.zkola.cz

Charitativní činnost

Spolupráce s místními organizacemi:

DDM Sluníčko
Senior Otrokovice
Dobrovolnické centrum ADRA
Maltézská pomoc

 

Charitativní akce, na kterých se podílíme:

Světluška
Fond Sidus
Liga proti rakovině
Občanské sdružení Šance – prodej vánočních růží
Diakonie Broumov