pampeliskaVe středu 11. 5. 2016 dobrovolnice z kvinty(J. Ballošová, M. Janáková, K. Šibravová), 1.A (V. Solařová, V. Ištvánková, T. Štěbrová) a 2.A             (N. Husková, B. Havlíková) pomáhaly při charitativní sbírce pro občanské sdružení Liga proti rakovině. Všem zúčastněným za jejich záslužnou práci patří poděkování.