I will be a student!“         

To je název projektu pod záštitou Evropské Unie, kterého je Gymnázium Otrokovice součástí. Naši studenti se budou v následujících letech podílet na projektu zabývajícím se možnostmi studia na vysokých školách v zahraničí, a to ve spolupráci s dalšími pěti evropskými zeměmi – Polskem, Itálií, Maďarskem, Španělskem a Tureckem! Již letos nás čekají konference ve čtyřech z těchto států! Studenti našich druhých ročníků (2. A., 2.B. a SEXTA) budou seznamovat nejen sami sebe, ale i studenty zahraniční s nabídkou vysokých škol po Evropě, prezentovat své poznatky na mezinárodních konferencích a diskutovat o problémech (pochopitelně jak jinak než v cizím jazyce). Všichni zúčastnění se mohou těšit na spoustu nových zážitků a přátel ze společných setkání.

madarsko

Již jsme navštívili:

V rámci tohoto projektu studenti cestují do zúčastněných zemí a seznamují nejen sami sebe, ale i studenty ze zahraničí s nabídkou vysokých škol po Evropě, s možnostmi dalšího vzdělávání a poznávají také kulturu a tradice jiných evropských zemí.


Po výjezdech do Polska, Itálie, Maďarska a Španělska bude naše škola od 3. do 7. října 2011 hostitelskou zemí. V těchto dnech budou naši žáci ubytovávat celkem 30 studentů z výše uvedených států.

 

V úterý 4.10. se společně projdeme po akademické půdě Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, kde si účastníci budou moci vyzkoušet moderní technologii v praxi. Ve středu 5.10. po usilovné práci na zadaných úkolech v rámci projektu vyrazíme za zvířátky do ZOO Lešná, která právem patří mezi nejkrásnější zoologické zahrady v České republice. Na středeční večer si naši studenti připravili zajímavý kulturní program pro své zahraniční kamarády. A konečně ve čtvrtek zavítáme do Prahy a splníme tak přání mnoha našich evropských partnerů.

 

Už se na ně všichni těšíme a doufáme, že se jim program, který pro ně společně připravujeme, bude líbit.

spanelsko

Naši přátelé a my ve Španělsku