Maďarsko

V rámci projektu Comenius studenti Gymnázia Otrokovice navštívili i Maďarsko.

Projekt Comenius pokračuje

Na začátku dubna jsme se v rámci projektu COMENIUS „I will be a student“ vypravili na mezinárodní konferenci do maďarského města Ráckeve.

Setkali jsme se tam s našimi vrstevníky z Polska, Itálie, Španělska, Turecka – a především s maďarskými kamarády, kteří nás laskavě hostili u sebe doma.

Celý týden jsme společně diskutovali o našich plánech do budoucna, o univerzitním vzdělání, o možnosti studia v zahraničí. Debaty probíhaly v angličtině, i když někteří z nás se trochu dorozuměli i španělsky a polsky – a dokonce jsme se naučili i několik frází v maďarštině!

Pobyt se nám ale velice líbil nejen proto, že jsme se procvičili v cizích jazycích. Přesvědčili jsme se, že naši kamarádi v cizině řeší podobné problémy jako my, že s nimi rychle najdeme společná témata.

Určitě nám to dodává sebevědomí – a chuť jednoho dne studovat na některé ze zahraničních univerzit.

Naší škole moc děkujeme za to, že nám tuto zajímavou zkušenost zprostředkovala – a těšíme se, až budeme v příštím školním roce pořádat konferenci my tady u nás v Otrokovicích.

Jan Daněk, student 2.A, Gymnázium Otrokovice

Projekt Comenius s podtitulem „I will be a student“, do něhož je Gymnázium Otrokovice spolu se středními školami ze Španělska, Itálie, Polska, Maďarska a Turecka zapojeno, pokračuje. Po Polsku a Itálii byla v době od 4. do 8. dubna naplánovaná konference na partnerské škole v Maďarsku, na kterou se z GO vydala třináctičlenná výprava.

Škola se nachází v malém městě Ráckeve nedaleko Budapešti. Naši maďarští přátelé pro nás připravili skvělý program. Naučili jsme se pár frází v maďarštině a ty jsme potom v reálných situacích použili, plavili se po Dunaji, navštívili krásnou Budapešť nebo prožili zábavné odpoledne na maďarských pustách. Velkým zážitkem byla také ochutnávka typických maďarských jídel.

Ubytováni jsme byli v maďarských rodinách, což byla výborná příležitost, abychom ještě lépe poznali život v Maďarsku. Celý pobyt byl pro nás jedinečnou zkušeností i proto, že po celou dobu jsme se všemi cizinci komunikovali v cizím jazyce, většinou angličtině. Díky tomu jsme mohli otestovat naše znalosti v praxi.

Teď už se všichni těšíme na podzim, kdy zástupce všech zapojených zemí přivítáme u nás v Česku.

Markéta Jakobová, sexta, Gymnázium Otrokovice