Polsko

V rámci projektu Comenius studenti Gymnázia Otrokovice navštívili i Polsko.

I will be a student

Bardzo dobre – výraz, se kterým jsme se vrátili z Polska, kam jsme byli vyslání jako skupinka studentů reprezentujících Gymnázium Otrokovice. V polském městě Wodzislaw Slaski jsme se sešli se zástupci středních škol z Polska, Maďarska, Turecka a Španělska, abychom začali společně pracovat na dvouletém mezinárodním projektu COMENIUS s názvem „I will be a student“ (Budu student). Společně jsme zde strávili čtyři dny od 28. září do 31. září, během kterých jsme navštívili polskou střední školu a vysokou školu, zúčastnili jsme se seminářů a diskusí v angličtině a samozřejmě jsme si vyzkoušeli, jaké to je bydlet v cizojazyčné rodině.

S našimi teď už zahraničními kamarády a našimi i jejich učiteli budeme nadále pracovat na tomto projektu, jehož cílem je motivovat studenty středních škol k efektivnějšímu přístupu ke studiu, má nám pomoci orientovat se v nabídce a možnostech studia na evropských vysokých školách a v neposlední řadě přispěje k procvičení anglického jazyka a našich komunikačních dovedností. V průběhu dvou let budou následovat výjezdy do všech ostatních zúčastněných zemí, kde budeme pracovat na zadaných úkolech. My přivítáme Poláky, Maďary, Italy, Španěly a Turky příští rok v říjnu.

Viktor Javořík, student 2.A, Gymnázium Otrokovice