Comenius 2013

Po úspěchu projektu I will be a student, který proběhl na naší škol v letech 2010 – 2012, začínáme nový evropský multilaterální projekt TRADITIONAL ARTS,HANDICRAFTS,SPORTS AGAINST VIOLANCE AT SCHOOL, což v překladu znamená Tradičním uměním, rukodělbou, sportem proti násilí ve školách. Tentokrát projekt zahrnuje sedm zemí, jejichž studenti a učitelé budou pracovat na dohodnutých úkolech, budou se postupně v jednotlivých zemích setkávat, společně tvořit a vyměňovat si mnohé poznatky a zkušenosti. V průběhu dvou školních roků (2013/14 a 2014/15) se tedy můžeme těšit na navázání kontaktů a spolupráci se středními školami v Německu, Francii (ovšem na exotickém ostrově Martinique), Estonsku, Portugalsku, Rumunsku a Polsku. Naše  gymnázium přivítá studenty a učitele z partnerských zemí v prosinci 2014. Každá mobilita (=výjezd) má určité konkrétní téma, z něhož vyplývají konkrétní úkoly, které studenti budou plnit ještě před samotnou mobilitou, během ní pak před ostatními zahraničními partnery budou své výsledky prezentovat a společně s nimi budou vytvářet další výstupy.

nemecko (4)
Již jsme navštívili: