Ve školním roce 2016/17 jsme uspořádali několik akcí a organizovali aktivity týkající se tématu Cestovní ruch za udržitelný rozvoj, v rámci mezikulturního vzdělávání jsme uspořádali dva zahraniční výjezdy za poznáním památek UNESCO, seznámili jsme se s životem v jiných zemích v rámci projektu Edison a v rámci projektu Erasmus + a věnovali jsme se podpoře občanské společnosti.

 

Akce zaměřené na téma roku Cestovní ruch pro udržitelný rozvoj:

1. Týden UNESCO (27.3.-31.3.2017)

V týdnu od 27.3. do 31.3. probíhaly na naší škole cestopisné přednášky v rámci vzdělávacího tématu „Cestovní ruch pro udržitelný rozvoj“, což je jedno z témat vyhlášených mezinárodní organizací UNESCO pro tento rok. Studenti si vyslechli zajímavá vyprávění o cestách po Evropě, Americe, Asii a Indonésii, které si pro ně připravili spolužáci, učitelé a pozvaní hosté.

2. Beseda o Filipínách

Žáci 2.ročníku se zúčastnili besedy o Filipínách, kterou si pro ně připravila agentura Planeta Země 3000.

3.Zahraniční výjezdy a exkurze:

  • zahraniční jazykově poznávací zájezd do Anglie a Skotska
  • kulturně poznávací zájezd do Vídně
  • exkurze do polské Osvětimi
  • v rámci projektu Erasmus + navštívili naši žáci partnerské školy v německém Trevíru a italském Rimini

4.Fiktivní cesta na Yucatán za poznáním Mexika a života Mayů

Sekunda se vydala objevovat svět starobylé Mayské říše. Nejvíce památek této civilizace se dochovalo na mexickém poloostrově Yucatán a repliky některých z nich můžeme najít ve stejnojmenném skleníku v ZOO Lešná.

5. Dnes jím jako Mexičan

V rámci hodin občanské výchovy se žáci primy a sekundy zapojili do osvětové kampaně organizované Salesiánskou asociací Dona Boska. Cílem bylo představit dobrovolnou službu a seznámit studenty s kulturou a zvyky dané země.

6. Francouzský festival

Několik studentek naší školy účinkovalo na festivalu francouzské kultury v Českém Těšíně.

7. Koláže na téma „Cestovní ruch“

V rámci výuky výtvarné výchovy vytvářeli studenti 1. a 2. ročníků koláže n  téma „Cestovní ruch v ČR“

8.Ekologicky zaměřené akce

Cestovní ruch vytváří tlak na znečišťování životního prostředí, je nutno brát v úvahu únosnost této lidské aktivity pro přírodu. Proto studenti prvních ročníků navštívila místní čističku odpadních vod. Žáci nižšího gymnázia se v mobilním planetáriu seznámili se škodlivými účinky CO2 pro atmosféru.

9. Památky, zajímavá místa a osobnosti našeho kraje

Studenti 3. ročníků se vydali na exkurzi do památné budovy funkcionalismu – tzv. Jednadvacítky a seznámili se s obdobím éry J.A.Bati a navštívili expozici věnovanou cestovatelům Zikmundovi a Hanzelkovi.