Pro školní rok 2017/18 byla vybrána v rámci Sítě přidružených škol UNESCO dvě témata: Osudové osmičky v našich dějinách“ a „Sport jako prostředek k podpoře vzdělávání, zdraví, rozvoje a míru.

V rámci prvního tématu třída 2.A navštívila výstavu 100letá republika – příběh jednoho města v Muzeu Komenského v Přerově a seznámili jsme se se životem a událostmi 1. republiky, Protektorátu Čechy a Moravy a období po 2. světové válce.

Sexta se se seznámila se životem a dílem T.G.Masaryka v  Masarykově muzeu v Hodoníně, která navštívila expozici  T.G.Masaryk a rodný kraj.

V hodinách občanské výchovy žáci nižšího gymnázia vytvářeli projekty zaměřené na „osudové osmičky v našich dějinách“.

Zúčastnili jsme se výtvarné soutěže „Putování dějinami s Cyrilem a Metodějem“, kterou v rámci projektu Cyrilometodějská tradice v novodobých československých dějinách uspořádala organizace Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o.

Druhému tématu jsme se věnovali v rámci „Týdne UNESCO“ 4. – 8.6.2018. Studenti výtvarného oboru 2. ročníků vytvářeli piktogramy sportovních disciplín.

Ve stejném týdnu proběhl sportovní kurz 2.A a sexty.

V průběhu školního roku se žáci účastnili mnoha sportovních soutěží, např. přeboru ve florbale nebo Memoriálu MUDr. Josefa Podmolíka. Sportovním aktivitám jsme se věnovali také během projektových dnů – „Červnových akcí“.