Česká komise pro UNESCO vybrala pro práci škol přidružených k UNESCO ve školním roce 2018/19 dvě témata:  Mezinárodní rok periodické soustavy prvků a Mezinárodní rok jazyků původních obyvatel.

Mezinárodní rok periodické soustavy prvků

V rámci tohoto tématu skupina studentů druhého ročníku a sexty pod vedením Ing. Šárky Psíkové vyráběla v průběhu roku nástěnný interaktivní model periodické soustavy prvků, který se stal  součástí Experimentária na Střední průmyslové škole v Otrokovicích.

Mezinárodní rok jazyků původních obyvatel

V rámci týdne UNESCO se žáci v hodinách českého jazyka věnovali různými dialektům na území ČR, v hodinách cizích jazyků probíhaly prezentace a projekty zaměřené na všechny jazyky, kterými se hovoří na území Francie, Španělska, Německa a Velké Británie.

Žáci nižšího gymnázia se zúčastnili projektu „Cizojazyčná škola“, v rámci kterého vyráběli cizojazyčné nápisy odborných učeben a dalších místností školy.

V rámci projektu „Edison“ studenti naší školy vytvářeli dvojjazyčné slovníčky základních výrazů a frází se studenty z Číny, Ruska a Indonésie.

Žáci kvinty se zúčastnili programu Muzea romské kultury v Brně „Lačho lav sar maro“ / Dobré slovo je jako chléb/ věnovaného romské literatuře.