Ve školním rok 2019/20 jsme se věnovali tématům: Mezinárodní rok zdraví rostlin, 30 let od sametové revoluce a 350. výročí úmrtí Jana Ámose Komenského.

Mezinárodní rok zdraví rostlin

12. října jsme se připojili k celostátní akci Lesů ČR Den za obnovu lesa a naše dobrovolnická skupina z řad žáků a učitelů vysázela 50 nových stromů v lokalitě U Majáku ve Zlíně.

V průběhu školního roku žáci sekundy pod vedením Mgr. Radky Pavlicové sledovali růst rostlin, které si zasadili.

30 let od sametové revoluce

Studenti 4. A a oktávy si připomněli události 17. listopadu 1989 během kulturně historické exkurze v Praze.

Žáci nižšího gymnázia se zúčastnili literární soutěže Co pro mne znamená svoboda, kterou vyhlásilo Město Otrokovice. Próza Anny Matulové patřila mezi nejlépe oceněné práce.

     

21. listopadu se žáci vyššího gymnázia zúčastnili koncertu Osudové okamžiky, který připravila Filharmonie Bohuslava Martinů.

350. výročí úmrtí Jana Ámose Komenského

V hodinách cizích jazyků jsme uskutečnili projekt ORBIS PICTUS, během kterého žáci nižšího gymnázia vytvářeli obrázkové slovníky na rozličná témata v angličtině, francouzštině, němčině, ruštině a španělštině. V hodinách výtvarné výchovy žáci vytvářeli fiktivní kresby rostlin s fiktivním popisem.

 

Během distanční výuky občanské výchovy vytvářeli žáci projekty, ve kterých se vydali po místech, kde žil a působil Jan Ámos Komenský.

V rámci projektu IKAP vytvořili studenti pod vedením Ing. Šárky Psíkové výukovou pomůcku pro děti MŠ a ZŠ zaměřenou na třídění odpadu. Aplikovali tím Komenského zásadu názornosti a aktivnosti. Pomůcka je součástí vědeckotechnického parku Experimentárium při SPŠ Zlín.