Naše škola patří již řadu let k Síti Přidružených škol UNESCO, která se zabývá vzdělávacími tématy, která každoročně vyhlašuje UNESCO. Pro školní rok 2020/21 vybrala Česká komise při UNESCO tři témata – 75. výročí OSN, Mezinárodní den dobrovolníků a Mezinárodní den OSN biologické diverzity. Naše škola se dotkla všech témat, i když kvůli pandemii v omezeném měřítku. V září v rámci naší spolupráce se Seniorem asistovali naši studenti seniorům při jejich vyjížďce na lodi. V září naši dobrovolníci pomáhali během charitativní sbírky pro nevidomé Světluška.

V měsíci dubnu jsme zorganizovali online soutěž k historii a současnosti OSN pro celou školu(online kvíz zde).

Žáci primy a sekundy zkoumali rozličnost rostlinných a živočišných druhů ve svém okolí. Z jejich fotografických úlovků jsme sestavili fotoalbum.

30.4. jsme si připomněli Mezinárodní den jazzu a svobody. Mgr. Michal Mynář připravil pro studenty “jazzový speciál” a žáci poté vybírali skladbu, která je nejvíce zaujala.