Gymnázium Otrokovice – člen Sítě Přidružených škol UNESCO (UNESCO Associated School Project)

V roce bylo 2006 bylo Gymnázium Otrokovice přijato do Sítě Přidružených škol UNESCO (ASPnet). Cílem tohoto celosvětového projektu je propagovat ideály a principy v oblasti výchovy a vzdělávání. V České republice se do sítě zapojeno pět desítek škol. Úlohu koordinátora projektu vykonává Sekretariát České komise UNESCO při Ministerstvu zahraničních věcí ČR. Gymnázium Otrokovice se v rámci ASPnet zaměřuje na oblast mezikulturního vzdělávání a světového dědictví a na oblast lidských práv, demokracie a tolerance. Jednou ročně Přidružené školy UNESCO pořádají Týden UNESCO během něhož se rozličnými formami zabývají tématem vyhlášeným UNESCO pro příslušný kalendářní rok.

Školní rok 2015/2016

Školní rok 2016/2017

Školní rok 2017/2018

Školní rok 2018/2019

Školní rok 2019/2020

Školní rok 2020/2021

Školní rok 2021/2022

Školní rok 2022/2023