Výsledky přijímacího řízení osmileté studium – pro školní rok 2020/2021

Seznam přijatých uchazečů (soubor ke stažení)

Výsledková listina uchazečů (soubor ke stažení)

Výsledky přijímacího řízení čtyřleté studium – pro školní rok 2020/2021

Seznam přijatých uchazečů (soubor ke stažení)

Výsledková listina uchazečů (soubor ke stažení)

Návratka (soubor ke stažení) Návratka k výběru jazyků NENÍ určena budoucím žákům primy (osmileté studium).

Informace pro přijaté uchazeče

 • Rozhodnutí o přijetí se poštou nerozesílají
 • Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání si mohou zákonní zástupci uchazečů vyzvednout pouze na základě žádosti
 • Zákonný zástupce uchazeče uplatní zápisový lístek na základě oznámení rozhodnutí o přijetí, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (to je den zveřejnění)
 • Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět. Výjimkou je případ, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě žádosti o nové rozhodnutí.
 • Pokud zákonný zástupce neodevzdá zápisový lístek uchazeče ve lhůtě pěti dnů, zaniknou právní účinky rozhodnutí o přijetí na naši školu.
 • Zápisové lístky je možné odevzdat přímo ve škole nebo jej můžete zaslat poštou.
 • Pokud přijatý uchazeč ví, že na naši školu nenastoupí, budeme rádi, když nám tuto skutečnost zákonný zástupce oznámí, umožníte tím přijetí dalších uchazečů, kteří podají žádost o nové rozhodnutí.
 • O organizačních záležitostech nového školního roku budou žáci prostřednictvím zákonných zástupců informováni poštou (případně e-mailem).

Informace pro nepřijaté uchazeče

 • Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání si mohou zákonní zástupci uchazečů vyzvednout osobně v kanceláři školy denně dle úředních hodin.
 • Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána poštou do vlastních rukou.
 • Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání, které nelze doručit, se ukládá v zákonné lhůtě na poště, pak je považováno za doručené
 • Nelze podat odvolání lze podat žádost o nové rozhodnutí ve lhůtě 3 pracovních dnů od převzetí nebo doručení rozhodnutí o nepřijetí.
 • Žádost o nové rozhodnutí musí podepsat jak zákonný zástupce uchazeče, který je uvedený na přihlášce ke studiu, tak uchazeč
 • Žádost o nové rozhodnutí, je nutné podat po převzetí rozhodnutí o nepřijetí, je ho možné vyřídit osobně nebo poštou.
Formulář žádosti o vydání nového rozhodnutí   (soubor je ke stažení ve formátu pdf)