Školní rok začíná ve čtvrtek 1. září 2022. Žáci se sejdou v 7:50 ve svých kmenových třídách a proběhne 1-2 třídnické hodiny. Vstup do budovy je hlavním vchodem, žáci se nemusí tento den přezouvat. V pátek 2. září bude vyučování zahájeno třídnickou hodinou (u primy a 1. A dvěma třídnickými hodinami), pak bude výuka pokračovat dle rozvrhu.