Členové nadačního fondu:
  • Pavel Hrstka
  • Mgr. Zdeněk Kříž
  • Mgr. Kateřina Kozlová

Cíl fondu :

  • podpora rozvoje vzdělávání studentů
  • podpora kulturního a sportovního života na gymnáziu
  • podpora kulturních aktivit studentů gymnázia
  • podpora duchovních hodnot výchovy
  • podpora studijních výměnných akcí studentů Gymnázia Otrokovice se školami podobného typu v zahraničí
  • podpora vybraných druhů vzdělávání, výchovných a kulturních projektů vedoucích k rozvoji humanitních cílů výchovy a vzdělání

 

Bankovní spojení:

číslo účtu: 173 231 448/0300

do zprávy příjemci uveďte slovo “dar” a jméno a přijmení žáka

Případní zájemci o sponzorský dar mohou kdykoliv kontaktovat členy nadačního fondu nebo vedení školy.