Pavel Hrstka

výchovný poradce

e-mail: hrstka@gyotr.cz
te.: 576 771 856

Konzultační hodiny:

  • pondělí 14.00 – 15.00 hod.
  • kdykoliv po dohodě

Aktuality

Informace o přijímacím řízení

Kariérní poradenství

Výchovný poradce informuje žáky o aktuální nabídce vysokých škol, o dnech otevřených dveří, o aktualitách v oblasti přijímacího řízení atd. K dispozici jsou 4 nástěnky ve druhém patře budovy, které jsou orientovány na kariérní poradenství a jsou pravidelně aktualizovány. Podle zájmu lze dohodnout absolvování testů pro kariérní poradenství v KPPP Zlín (za úředně stanovený poplatek)

Nabízíme také možnost konzultací pro žáky se specifickými poruchami učení a zdravotním či sociálním znevýhodněním, tvorbu IVP pro žáky se zdravotním postižením.

Přehled stránek pro volbu povolání