Výroční zprávy podávaná podle § 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb v souladu s Vyhláškou 15/2005 Sb. za školní rok:

Vlastní hodnocení školy je k nahlédnutí v ředitelně Gymnázia Otrokovice.

Minimální preventivní program a Environmentální vzdělání, výchova a osvěta