třída volitelný předmět časová dotace
SEKUNDA Druhý cizí jazyk

FJ, NJ, ŠJ, RJ

4 hod. týdně
KVINTA Estetická výchova

hudební obor nebo výtvarný obor

2 hod. týdně
 SEXTA/2.A Jeden volitelný předmět

Seminář matematicko-fyzikální, biologicko-chemický

FJ, NJ, ŠJ, RJ, AJV, LJ

Seminář historicko-společenskovědní

2 hod. týdně
SEPTIMA/3.A Dva volitelné předměty

Semináře: dějepis, matematika, informační a komunikační technologie, chemie, biologie, občanský a společenskovědní základ, fyzika, výtvarná výchova, hudební výchova

Konverzace: AJ, NJ, FJ, ŠJ, RJ

2 x 2 hod. týdně
OKTÁVA/4.A Tři volitelné předměty

Semináře: dějepis, matematika, informační a komunikační technologie, chemie, biologie, občanský a společenskovědní základ, fyzika, geografie, výtvarná výchova, hudební výchova

Konverzace: AJ, NJ, FJ, ŠJ, RJ

3 x 2 hod. týdně
ročník nepovinný předmět časová dotace
všechny ročníky sportovní hry – florbal 2 hod. týdně
všechny ročníky sportovní hry – odbíjená 2 hod. týdně